«Поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами в холодильній техніці та системах кондиціювання повітря»

Керівники програми – к.т.н., доц. Пилипенко Олексій Юрійович
к.т.н., доц. Грищенко Роман Володимирович
Менеджери – к.т.н., доц. Пилипенко Олексій Юрійович
к.т.н., доц. Грищенко Роман Володимирович

Сертифікатна освітня професійна програма ««Поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами в холодильній техніці та системах кондиціювання повітря» розроблена для здобувачів ОС «бакалавр», «магістр» та аспірантів Національного університету харчових технологій, а також для інших слухачів, які цікавляться виробництвом, імпортом, експортом, зберіганням, використанням, розміщенням на ринку та поводженням з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.

Дана програма може бути рекомендована також співробітникам підприємств, науково-дослідних установ та організацій усіх форм власності, які спеціалізуються на розробці сучасної енергоефективної холодильної та кліматичної техніки та систем.
Ключові переваги програми:

  • сертифікаційна програма не має аналогів в Україні, розроблена для підготовки фахівців в галузі штучного холоду, які бажають отримати знання у сфері охорони озонового шару та розумітись на сучасних екологічних викликах;
  • Ви ознайомитесь з технологіями заміни та скорочення використання контрольованих речовин, безпечне поводження з ними, а також з нормативноправовими актами і технічними стандартами провадження діяльності з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять;
  • можливість вибору денної, вечірньої або дистанційної форми та зручного для слухачів графіку занять;
  • можлива оплата за навчання частинами;
  • можливість проведення виїзних та дистанційних курсів.

По завершенню навчання, слухачі програми отримують сертифікат Національного університету харчових технологій.
Організаторами і викладачами програми «Поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами в холодильній техніці та системах кондиціювання повітря» є доценти кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій к.т.н. Форсюк А.В., к.т.н. Грищенко Р.В., к.т.н. Пилипенко О.Ю., та к.т.н. Возний В.Ф.

Програма передбачає вивчення таких тем:

з/п

Назва теми

Кількість годин
всього лекційних практичних
1 Основні відомості про озон та Озоновий шар Землі. 4 4
2 Озоноруйнівні речовини(ОРР), перелік їх та сфери застосування. Холодоагенти та типи мастил. 6 6
3 Парникові гази, парниковий ефект, глобальне потепління, адаптація до потепління. 2 2
4 Законодавство України стосовно ОРР. 4 2 2
5 Основні види механізмів і обладнання, які містять озоноруйнівні речовини та безпечні методи їх експлуатації. 4 4
6 Практичні методи перевірки та ідентифікації ОРР та аналізу обладнання, що його містить. 6 2 4
7 Безпечні методи поводження з ОРР. 4 4
8 Техніка безпеки праці при експлуатації обладнання з ОРР. 2 2
9 Міжнародне законодавство стосовно ОРР. Перспективи використання природних речовин 4 2 2
10 Світовий досвід відмови від використання ОРР у сферах економік розвинених країн. 2 2
11 Виконання залікової роботи 2 2

Заняття проходять у вигляді лекцій та практичних робіт в аудиторіях кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, у дистанційній формі або на базі підприємств з використанням відповідних навчальних матеріалів, обладнання та програмного забезпечення. Курс завершується виконанням індивідуального випускового завдання.

Тривалість програми – 1÷7 тижнів (40 академічних годин)

Вартість навчання: очне – для студентів НУХТ – 2200 грн., інших фізичних осіб – 3500 грн., юридичних осіб – 4500 грн.; дистанційне – для студентів НУХТ – 1800 грн., інших фізичних осіб – 3000 грн., юридичних осіб – 3800 грн..
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої програми містить детальний план лекцій, тематику практичних робіт та список рекомендованої літератури.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки. Початок занять по мірі формування груп але не пізніше 01.12.2021р. Мінімальна кількість слухачів в групі: очне навчання – 10 осіб, дистанційне – 8 осіб.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: каб. А238/3, тел. 287-93-91, e-mail : rgryshchenko@gmail.com, на сайті та на Facebook-сторінці кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та побажання слухачів щодо змісту навчальної програми та якості навчального процесу.

 

PDF : ОРР_реклама

 

Leave a Comment