У семестрі, що завершується, на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування активно працював науково-дослідний гурток «Алюкол» під керівництвом професора Валентина Олішевського та доцента Євгена Бабка. До науково-дослідний роботи кафедри долучилися здобувачі вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОП «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» та ОП та «Інжиніринг харчових виробництв».

Наукова діяльність гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей майбутніх інженерів з метою набуття ними фахових компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через практичні дослідження в умовах реального виробництва. Учасники гуртка, бакалаври ОХ-3-2 Назар Закордонець, групи ОХ-4-2 Володимир Валовий, магістр ОХ-1-3М Віталій Мисько та викладачі кафедри ТОКТП в режимі онлайн проведи обговорення результатів досліджень наукового етапу «Аналіз існуючих способів вилучення сахарози з бурякової стружки з використанням додаткових реагентів». До обговорення результатів наукових пошуків здобувачів долучилися доценти кафедри ТОКТП Роман Якобчук та Дмитро Люлька.

В умовах виробництва ТОВ «Наркевицький цукровий завод», яке входить до агропромхолдингу «Астарта-Київ» за безпосередньої участі та під керівництвом головного інженера Сергій Шаленого (випускника НУХТ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування») виконано наукові дослідження магістра ОХ-1-3М Віталія Миська на тему «Застосування наночастинок гідроксиду алюмінію для очищення дифузійного соку на стадіях попереднього та основного вапнування» та бакалавра ОХ-4-2 Володимира Валового на тему «Застосування реагентів в процесі екстрагування сахарози із бурякової стружки». Колектив кафедри ТОКТП висловлює вдячність стейкхолдеру та агропромхолдингу «Астарта-Київ» за активну участь в науково-дослідній роботі студентів та можливості використання бази підприємства для експериментальних досліджень.

Бажаємо нашим молодим науковцям нових наукових здобутків та перемог!

 

Leave a Comment