Вийшла з друку монографія авторського колективу в складі В.Г. Мирончука, Ю.Г.Змієвського, Ю.С.Дзязько, В.В.Захарова «Інноваційні технології перероблення молочної сироватки мембранними методами».

В монографії приділено увагу дослідженням: нанофільтрації та діананофільтрації як способу попереднього концентрування та знесолення молочної сироватки; отримання концентратів мінеральних речовин із молочної сироватки; застосування модифікованих мембран; використання озонування як способу попереднього оброблення продуктів розділення молочної сироватки перед мембранними процесами. Запропоновано нові апаратно-технологічні схеми маловідходного перероблення молочної сироватки мембранними методами.

Монографія корисна для студентів, аспірантів, наукових співробітників і працівників харчової, мікробіологічної та фармацевтичної галузей промисловості.