Не зважаючи на складу ситуацію у державі, кафедра ТЕХТ продовжує жити та працювати у звичайному дистанційному режимі. Відповідно до плану проведення наукових семінарів кафедри 01.06.2022 року відбувся захід на тему «IES Virtual Environment, провідний інтегрований пакет для точного моделювання енергетичної ефективності всієї будівлі».

До семінару були залучені викладачі споріднених кафедр та здобувачі освіти спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Доповідь доцента Грищенка Романа Володимировича та його співдоповідача офіційного BREEAM Assessor в Україні Максима Кривошеєва, яка підняла на поверхню всю відсталість нашої нормативно-правової документації у сфері проектування інженерних мереж будівель, викликала жвавий інтерес у членів кафедри.

У обговорені та висловлюванні пропозицій активно приймали участь: проф. Петренко В.П., проф. Масліков М.О., доц. Пилипенко О.Ю., доц. Бойко В.О., доц. Масліков М. М..

За результатами доповіді та її обговорення кафедра прийняла наступні рішення:

  1. Імплементувати програмний продукт IES Virtual Environment у навчальний процес підготовки бакалаврів спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування» та 144 «Теплоенергетика».
  2. Розширити співпрацю з громадськими асоціаціями та органами врядування України у напрямку удосконалення нормативної документації з проектування інженерних мереж.
  3. Розширення співпраці з міжнародними асоціаціями такими як ASHRAE.

Leave a Comment