Завершився 2022 рік. Важкий непередбачуваний, але саме під тиском негараздів всі ми розуміємо, що формуємо одну велику славну родину Національного університету харчових технологій. В цьому році, колектив кафедри довів своєю повсякденною працею, що є невід’ємною частиною наукової спільноти із багатим історичним минулим.

За підтримки ректора НУХТ, Олександра Шевченка, в результаті творчої співпраці з европейською компанією Camozzi офіційно відкрито лабораторію “Адаптроніка технічних систем”. За вклад у розбудову та професійне спрямування кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, рішенням Вченої Ради НУХТ, новій лабораторії надано ім’я професора Анатолія Соколенка. У доробку Анатолія Івановича більше 500 наукових праць 16 монографій і підручників 50 авторських свідоцтв 148 патентів України, патенти США, Великої Британії Данії Німеччини авторські свідоцтва Чехії. Він опікувався 4 науковими напрямками: інноваційні розробки щодо інтенсифікації енерго і масообмінних процесів; перехідні процеси, як фактор інтенсивних процесів в харчових технологіях; динаміка механізмів і машин; гідродинаміка газорідинних середовищ.  

Інтенсивна наукова робота кафедри, підтримується плідно працюючими науково-дослідницькими педагогічними школами Анатолія Соколенка, Олександра Кривопляса.  

Науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники: завідувач кафедри д.т.н., проф. Людмила Кривопляс-Володіна; к.т.н, доц. Костянтин Васильківський, к.т.н, доц. Сергій Токарчук, к.т.н, доц. Анастасія Деренівська, к.т.н, доц. Микола Масло, к.т.н, доц. Володимир Костюк, к.т.н, доц. Анатолій Башта, к.т.н, доц. Володимир Костін , к.т.н., доц. Зінаїда Бурова, ст. викл. Олексій Осьмак, ст. викл. Юлія Ступак, асист. Катерина Грінінг, зав. лаб. Анна Козицька, інженер програміст Ірина Максименко, інженер Віктор Дикий, інженер Тетяна Д’яченко – розроблюють і впроваджують у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: “Кінематика і динаміка машин”, “Проектування деталей машин”, “Мехатроніка”, “Робототехнічні комплекси у пакувальному обладнанні”, “Пневматика та пневмоприводи”, “Пакувальні матеріали”, “Основи конструювання і дизайн упаковки”, “Обладнання для виготовлення упаковки”, “Технологія пакування”, “Технологія переробки упаковки”, “Обладнання для перероблення упаковки”, “Пакувальне обладнання”, “Розрахунок і конструювання пакувального обладнання”, “Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів”, “Моделювання технологічних процесів”, “Прикладна механіка”, “Основи міцності матеріалів”, “Автоматизовані потокові лінії”, “Ресурсо- та енергоощадні технології”, “Адаптроніка технічних систем”. Загалом викладається 45 дисциплін.

Продовжуючи славетні традиції інженерів-механіків, науково-педагогічний колектив кафедри мехатроніки та п

акувальної техніки працює над підготовкою висококваліфікованих кадрів для розбудови сучасного українського виробництва. За 90 річну історію, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки підготувала тисячі випускників, більшість із яких стали справжніми майстрами своєї справи, виросли до керівників підприємств, є прикладом сумлінного й чесного ставлення до свого професійного обов’язку.

Величезна заслуга Директора ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого, Сергія Блаженка, викладачів кафедр нашого інституту – у вихованні молодих справжніх професіоналів і патріотів України, які достойно представляють наш університет на міжнародних конкурсах, хакатонах, олімпіадах.

На кафедрі працює комп’ютерний клас із мережею сучасних обчислювальних машин, професійно-спрямовані 4 нові лабораторії на основі мехатронних систем.

 Сьогодні кафедра здійснює підготовку ОС бакалаврів та ОС магістрів за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”, освітньо професійною програмою “Прикладна механіка”. Спеціалізація під час підготовки майбутніх інженерів формується у напрямах: мехатроніка пакувального обладнання, мехатроніка та робототехніка, машини і технології пакування, машини і  ресурсозберігаючі технології переробки упаковки.

90 річний ювілей кафедри мехатроніки та пакувальної техніки –  лише чергова сходинка до нових творчих перемог на шляху служіння народові України.

 

Leave a Comment