Національний університет харчових технологій – один із найпотужніших навчальних закладів в Україні, відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. У різні періоди свого становлення та розвитку університет завжди впроваджував найкращі в Україні та світі системи вищої технічної освіти. Це єдиний у країні вищий технічний заклад освіти, в якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магістра» – для високотехнологічних галузей економіки.

Університет є одним із найбільших навчальних закладів України, в якому надається якісна вища освіта за європейськими стандартами. Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 3 Навчально-наукові інститути, 3 факультети, 2 Інститути післядипломної освіти, 7 філій і 11 коледжів, які розташовані у різних містах України. У ньому навчається майже 25 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. У навчальному процесі задіяні понад 150 докторів наук та професорів, більше 480 кандидатів наук. Серед них 21 член НАН України та галузевих академій, 19 лауреатів Державної премії України, 16 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти. Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.

Навчальний заклад має унікальну науково-технічну бібліотеку, яка нині нараховує у своїх фондах понад 1 млн. книг і періодичних видань.

В університеті створені всі можливості для розкриття творчих та фізичних здібностей студентів. Працюють численні гуртки художньої самодіяльності, творчі колективи, спортивні секції, Центр культурного та естетичного виховання.

Враховуючи вагомий внесок Національного університету харчових технологій у розвиток та утвердження технічної освіти і науки в України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, підвищення інтелектуального й культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу вітчизняної технічної освіти і науки у світі неодноразово відзначався високими відзнаками та державними нагородами.

Авторитет Національного університету харчових технологій зростає з кожним роком не лише завдяки тому, що він є одним із найстаріших і відомих навчальних закладів, а насамперед тому, що він має своє самобутнє обличчя, що тут сформувався працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують закладені попередниками традиції й багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися та збагачувалися.