Наукові напрямки роботи кафедри ТЕХТ

 

Розроблення енергозберігаючих технологій, ефективних схем тепло- та холодопостачання, тепло технологічних комплексів з максимальним використанням ВЕР на підприємствах харчової промисловості:

 • аналіз ефективності теплохолодокомплексів харчових підприємств
 • розв’язання проблем енергозабезпечення цукрових заводів у зв’язку з підвищенням їх потужності
 • вдосконалення системи енергозабезпечення м’ясопереробних підприємств з впровадженням енергозберігаючих технологій
 • дослідження ефективності сушіння продуктів рослинного походження з використанням низькопотенціальних теплових потоків
 • дослідження процесів замороження та танення льоду при його обтіканні холодоносієм

Розроблення наукових основ створення високоефективного тепломасообмінного обладнання для харчової промисловості:

 • аналітичне та експериментальне дослідження кінетичних характеристик біомаси
 • аналітичне та експериментальне дослідження теплогідродинамічних режимів паро рідинних течій в елементах тепломасообмінних апаратів харчових виробництв
 • розробка термосифонних економайзерів та блочно-модульних утилізаторів теплоти для парогенераторів малої та середньої потужності
 • аналітичне та експериментальне дослідження теплообміну в гравітаційно стікаючих в’язких киплячих плівках цукрових розчинів

 

Розроблення математичних моделей  тепло- та холодо- технологічних  об’єктів харчової промисловості та їх програмного забезпечення: 

 • моделювання нестаціонарних процесів охолодження і заморожування у камерах шокової заморозки підприємств м’ясопереробної галузі
 • розроблення підмоделей кінетики стадій горіння з метою 3D моделювання процесів спалювання біомаси
 • математичне моделювання процесів теплообміну у кільцевих плівкових потоках з розвинутою хвильовою структурою в’язких рідин та розчинів
 • розроблення методологічних засад термодинамічного аналізу систем тепло технологічного комплексу цукрового заводу