·         Історична довідка ·         Викладацький склад ·         Спеціальності ·         Дисципліни ·         Наукова робота 

 

Петренко Валентин Петрович
Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук
e-mail: Petrenkovp@ukr.net

Сайт кафедри : http://nuft-tpre.com.ua/

(створена у 1931 році)

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки здійснює професійну підготовку фахівців за напрямом «Енергетика» за спеціальністю «Теплоенергетика» та спеціалізацією «Організація та управління енергетичними системами», а також за напрямом «Енергомашинобудування» за спеціальністю «Холодильні машини і установки» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей – інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

– палива та високотемпературних установок;

– тепломасообмінних установок та кондиціонування;

– холодильних машин;

– холодильних установок та холодильної технології;

– ремонту та монтажу холодильних установок.

Для практичної підготовки фахівців працюють філії кафедри на базі підприємства «Київжитлотеплокомуненерго» та Київського м’ясокомбінату; під час навчання студенти проходять практику на цукрових заводах, котельнях, ТЕЦ, холодокомбінатах та інших підприємствах харчової промисловості.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких три професори та вісім доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Серед фахівців-випускників кафедри — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах. Випускники шанують рідну кафедру, а кафедра не забуває про них. На кафедральному стенді наведено прізвища всіх випускників з часу її заснування.

При кафедрі працює аспірантура. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.