·         Історична довідка ·         Викладацький склад ·         Спеціальності ·         Дисципліни ·         Наукова робота 

 

 

Серьогін Олександр Олександрович

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук

(044) 287-97-02
E-mail: king@nuft.edu.ua
Сайт кафедри: http://tmrt.nuft.edu.ua/

 

 

 

(створена у 1930 році)

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій сьогодні – це дружній колектив досвідчених викладачів, об’єднаних спільним прагненням – підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних втілювати в життя сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології не тільки на теренах України, але й на світовому рівні.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва. Заняття проводяться як із студентами першого курсу бакалаврату, так і з магістрами. Вдосконалюються навчальні плани, щорічно переглядаються робочі плани навчальних дисциплін, розширюється матеріальна база. Навчальний процес тісно пов’язаний з використанням комп’ютерів, студенти отримують навички роботи і практичного використання спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати розрахунки та конструювання технологічного обладнання на сучасному рівні.

Кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Обладнання виробництва біопалив та альтернативного енергозабезпечення».

На кафедрі є науково-дослідна лабораторія, яка забезпечена відповідними приладами та обладнанням з дослідженням фізико-механічних характеристик технологічних матеріалів, які використовуються в машинобудуванні.

Кафедра має договори з німецьким університетом Steinbeis University Berlin, з яким співпрацює в напрямку використання альтернативних джерел енергії, німецькою компанією BWS Technologie по використанню енергозберігаючих центрифуг в цукровій галузі.

Кафедра має філію на науково-виробничому підприємстві ТМА, Сатер, ЦАНТ, де проходять практику студенти з напрямку енергозбереження, альтернативна енергетика та альтернативні палива.

Традиційно студенти кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій беруть участь у підготовці та захищають міжкафедральні комплексні дипломні проекти, коли до розроблен6ня однієї реальної комплексної теми залучаються студенти різних спеціальностей: «Автоматизація управління технологічним процесом», «Менеджмент організацій», «Харчові технології», «Екологія та охорона навколишнього середовища». Такі роботи дають можливість розв’язувати в комплексі взаємопов’язані питання – механізації, економіки, технології та автоматизації виробництва.