Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування готує фахівців за напрямками:

Освітнього ступеня бакалавр:

133 – «Галузеве машинобудування».

Освітнього ступеня магістр:

«Обладнання переробних і харчових виробництв»

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Сучасні комп’ютерні системи та інженерне програмне забезпечення: графічні системи – AutoCad, Компас; системи тривимірного проектування – Mechanical Desktop, Inventor, Компас 3D, SolidWorks; програми інженерного аналізу – Ansys, Nastran, АРМ WinMachine, FlowVision, дають змогу студентам, окрім фахової підготовки, отримати практичні навички необхідні для подальшого працевлаштування.

Якісній підготовці майбутніх спеціалістів сприяє виробнича, конструкторська-технологічна практики  на передових підприємствах різних галузей промисловості, де студенти вивчають сучасне обладнання, процеси та технології.

Студенти виконують реальні дипломні проекти та магістерські роботи.

Навчання студентів відбувається за  навчальними планами, які поряд із формуванням фундаментальних і професійних знань, забезпечують студентам можливість отримати ґрунтовні знання з технологій і обладнання провідних галузей харчової промисловості, досконало опанувати комп’ютерну техніку.

Одержані знання дають змогу випускникам виконувати наукові дослідження, розробляти нові технології; проектувати і створювати нове обладнання, комплекси і потокові лінії, впроваджувати системи виробничої логістики тощо.