Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

здійснює підготовку фахівців:

 

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

у галузі знань 13 «Механічна інженерія»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

та освітньою програмою: «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

 

освітнього ступеня «МАГІСТР»

у галузі знань 13 «Механічна інженерія»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

та освітньою програмою: «Інжиніринг харчових виробництв»

 

наукового ступеня «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

у галузі знань 13 «Механічна інженерія»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

 

наукового ступеня «ДОКТОР НАУК»

у галузі знань 13 «Механічна інженерія»

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

 

Навчальний процес на кафедрі спрямований на забезпечення високих стандартів вищої освіти та забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Кафедра оснащена новітньою комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням (Autodesk Inventor Professional, AutoCAD, Mathcad та ін.).

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяє виробнича, конструкторська-технологічна практики  на передових підприємствах різних галузей промисловості, де студенти вивчають сучасне обладнання, процеси та технології.

Навчання студентів відбувається за  навчальними планами, які поряд із формуванням фундаментальних і професійних знань, забезпечують студентам можливість отримати ґрунтовні знання з технологій і обладнання різних галузей харчової промисловості, досконало опанувати комп’ютерну техніку.

Одержані знання дають змогу випускникам виконувати наукові дослідження, розробляти нові технології; проектувати і створювати нове обладнання, комплекси і потокові лінії, впроваджувати системи виробничої логістики тощо.

Виконуючи кваліфікаційні роботи, здобувачі вирішують реальні задачі, які постають перед харчовою промисловістю в сучасних умовах.

Все вищенаведене гарантує якісну фахову підготовку випускників, які мають великий попит на сучасному ринку праці.