Наукові напрямки роботи кафедри ТОКТП

 

Основні напрями наукової роботи кафедри визначається перспективними потребами промисловості:

  • розроблення та удосконалення нових робочих органів бурякорізальних машин;
  • удосконалення конструкцій дифузійних апаратів та інтенсифікація тепломасообмінних процесів у них;
  • інтенсифікація масообміну в сорбційних апаратах;
  • інтенсифікація тепломасообміну в процесі кристалізації речовин із розчинів;
  • нанотехнології в процесах харчових виробництв;
  • мембранні процеси в технологіях харчових виробництв;
  • інтенсифікація процесів сушіння харчових продуктів.

На кафедрі успішно працюють наукові школи з теорії і практики кристалізації цукристих речовин, тепломасообміну в процесах харчових виробництв, мембранних технологій очищення рідких харчових продуктів.

За результатами наукової роботи кафедра видає монографії, отримує патенти України на винахід та на корисну модель, публікує статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Частина наукових розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання в промисловості. Серед них: уловлювачі домішок у процесі транспортування цукрових буряків впроваджені на всіх цукрових заводах України та країн СНД; дифузійні апарати та їх транспортні системи; кристалізаційне обладнання; сушарки цукру в псевдокиплячому шарі та ін.