Відповідно до затверджених навчальних планів навчальний процес

на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій

проектування забезпечується такими дисциплінами:

 

БАКАЛАВР

 

Виробнича логістика

Генерація компонентів в CAD

Інженерна та комп’ютерна графіка

Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 1. Основи комп’ютерного проектування

Комп’ютерна математика

Монтаж і технічний сервіс

Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв

Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній

Основи комп’ютерного проектування

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

САПР

Системи автоматизованого проектування

Системи інженерного аналізу (CAE)

Технологічне обладнання харчових виробництв

Технологічні комплекси харчових виробництв

 

МАГІСТР

 

Виробнича логістика харчових виробництв

Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв

Гігієнічні вимоги до обладнання галузі (англомовний курс)

Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв

Інженерні мережі та устаткування підприємств харчових виробництв

Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві

Інноваційне обладнання харчових виробництв

Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв

Моделювання технічних систем

Обчислювальна термо-гідродинаміка (CFD)

Числові методи в інженерії

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

Високоефективні процеси і обладнання галузі

Методи, засоби та похибки вимірювання фізичних величин