Відповідно до затверджених навчальних планів навчальний процес забезпечується такими дисциплінами:

– Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках;

– Загальна технологія харчових виробництв;

– Основи систем автоматизованого проектування;

– Технологічне обладнання харчових виробництв;

– Комп’ютерні технології проектування;

– Технологічні комплекси харчових виробництв;

– Технологічне обладнання галузі;

– Проектування промислових підприємств;

– Моделювання технологічних систем;

– Конструювання обладнання харчових виробництв;

– Машини автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси;

– Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання;

– Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання;

– Основи. наукових. досліджень;

– Інтенсифікація технологічних процесів в обладнанні харчових виробництв;

– Гігієнічні вимоги до проектування обладнання;

– Сучасні методи проектування харчових виробництв;

– Методи оптимізації та математична статистика;

– Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях;

– Виробнича логістика;

– Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання.