· Історична довідка · Викладацький склад · Спеціальності · Дисципліни · Наукова робота 

 

 

Якимчук Микола Володимирович
Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук.
(044) 269-72-33
E-mail: mykolaiakymchuk.2016@gmail.com
Сайт кафедри : https://sites.google.com/view/toktp/

 

 

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями «БАКАЛАВР» (освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв») та «МАГІСТР» (освітня програма «Інжиніринг харчових виробництв»), а також за науковими ступенями «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» та «ДОКТОР НАУК».

Випускники кафедри успішно працюють за спеціальністю на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських та проектних організаціях, на машинобудівних заводах і в навчальних закладах. За роки існування кафедра підготувала близько 7000 фахівців.

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп’ютерною технікою. Постійно впроваджуються новітні технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Всі курсові проекти та кваліфікаційні роботи студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування. Кафедра має спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Скоординовані навчальні плани підготовки фахівців з інжинірингу харчових виробництв передбачають скорочений термін навчання випускників технікумів та коледжів.