· Історична довідка · Викладацький склад · Спеціальності · Дисципліни · Наукова робота 

 

 

Якимчук Микола Володимипрвич
Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук.
(044) 269-72-33
E-mail: mykolaiakymchuk.2016@gmail.com
Сайт кафедри : https://sites.google.com/view/toktp/

 

 

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» за спеціалізаціями «Обладнання цукрових заводів», «Конструювання обладнання переробних і харчових виробництв», «Комп’ютерні технології проектування обладнання та устаткування». На кафедрі ведеться підготовка докторів та кандидатів наук за спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Щорічний прийом студентів за денною та заочною формами навчання становить близько 100 чоловік. Випускники кафедри успішно працюють за спеціальністю на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських та проектних організаціях, на машинобудівних заводах і в навчальних закладах. За роки існування кафедра підготувала близько 6000 спеціалістів та майже 100 магістрів.

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп’ютерною технікою. Постійно впроваджуються нові технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Всі курсові та дипломні проекти, магістерські роботи студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування. Кафедра має три спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Студенти проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, виконують реальні дипломні проекти та магістерські роботи.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Скоординовані навчальні плани підготовки фахівців з обладнання переробних та харчових виробництв передбачають скорочений термін навчання випускників технікумів та коледжів.