Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» напряму «Мехатроніка і робототехніка в технологіях пакування і рециклінгу»

Упаковка в сучасному світі є однією з найважливіших складових забезпечення економічного розвитку людства. Сьогодні жодний харчовий продукт не можливо уявити  без упаковки, уже не кажучи, що такий продукт не може бути реалізований в торговій мережі. Упаковка для харчових продуктів грає важливу роль в процесі його реалізації.

Основні її функції зводяться до наступного: захист продукту від впливів зовнішного середовища – мікроорганізмів, комах, хімічних речовин, вологи, високих або низьких температур; зручність для споживача у використанні; безпека для споживача та для навколишнього середовища тощо.

Для виробництва сучасної упаковки з новітніх пакувальних матеріалів використовується  пакувальне обладнання. І саме сьогодні при його створенні на порядок денний виходять роботизовані та автоматизовані пакувальні комплекси та технологічні лінії рециклінгу, які покликані задовольнити вимоги часу, зберегти матеріальні ресурси та створити оптимальні умови екологічного існування суспільства. Для розробки нових видів упаковки, реалізації новітніх технологій пакування, експлуатації автоматизованих технологічних ліній пакування потрібні фахівці відповідної кваліфікації, здатні творчо втілювати у життя сучасні тенденції розвитку пакування безпечні для навколишнього середовища. Такі фахівці повинні володіти знаннями щодо характеристик пакувальних матеріалів, технологій пакування і виготовлення упаковки, вміти експлуатувати та програмувати пакувальне обладнання тощо.

У виробничій кваліфікації таких фахівців називають мехатронік, їх підготовка відбувається за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». Об’єктами вивчення положень прикладної механіки є експлуатація, конструювання нового та модернізація існуючого пакувального обладнання, в тому числі мехатронного устаткування і технологічного обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловостей та рециклінгу (повторного використання) виробів, матеріалів та сировини.

Мехатроніка – наукова сфера, що займається вивченням об’єднаних комп’ютерних і електротехнічних компонентів, на підставі яких проектуються і створюються інноваційні системи і машини.

Робототехніка – наукова область, націлена на розробку і конструювання роботів і систем, здатних замінити працю людини і автоматизувати складні технологічні процеси. Нині ці галузі активно поєднуються між собою та розширюються, притягуючи нові таланти для здійснення інноваційних відкриттів по створенню новітньої упаковки.

Зважаючи на перспективність спеціальності 131 «Прикладна механіка» випускники, що тяжіють до реалізації власних проектів, успішно долають бар’єри напряму  “Мехатроніка і робототехніка в технологіях пакування і рециклінгу“. Фахівець-мехатронік поєднує в собі найбільш потрібні у сучасному світі професії. Серед них : IT- фахівець, системний програміст, інженер, електронік, електрик, механік, конструктор, кібернетик, робототехнік тощо.

Пакувальна індустрія  – це активно зростаюча галузь, що потребує справжніх професіоналів своєї справи. При цьому на ринку праці сьогодні затребувані як фахівці-теоретики, які проектують і створюють новітні технології та упаковки, так і експерти-практики, які розробляють та обслуговують нове пакувальне обладнання.

Майбутня професія відкриває перед фахівцями життєво важливі перспективи. В першу чергу це стосується можливості працювати на технологічних підприємствах по багатьох напрямах. Інженер-мехатронік може займати посаду робототехніка або кібернетика, конструктора або інженера, фахівця у сфері IT-технологій або системного програміста, і залежно від масштабів підприємства і кваліфікації фахівця нестримно просуватися по кар’єрних сходах.

 Мабуть, до найбільших переваг професії відноситься матеріальна винагорода. В цілому ж діапазон зарплат інженерів-мехатроніків коливається в межах від 20 тисяч грн. до 50-200 тисяч. За бажання фахівці з великим досвідом можуть знайти собі роботу за кордоном. Сьогодні висококваліфіковані інженери-мехатроніки високо цінуються у розвинених країнах Європи.

Особливістю підготовки майбутніх фахівців-мехатроніків є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практична підготовка здійснюється в сучасних лабораторіях університету, а також на провідних підприємствах пакувальної індустрії.

Початковою умовою для вступу за напрямом “Мехатроніка і робототехніка в технологіях пакування і рециклінгу” є середня або середня спеціальна освіта. Зазначимо, що наявність середньої спеціальної освіти дозволяє продовжити навчання в університеті за скороченим терміном.

По закінченню, бакалаври за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» напряму «Мехатроніка і робототехніка в технологіях пакування і рециклінгу»  можуть продовжити освіту на кафедрі мехатроніки та пакувальної техніки на ОС Магістр за професійним спрямуванням:

  • «Машини і технології пакування»;
  • «Мехатроніка і робототехніка»;
  • «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки».