“Теорії Мудрість І Практики Творчість”

Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки має своїми витоками кафедру “Деталі машин”. Кафедра “Деталі машин” у довоєнні роки вже з середини 30-х років зустрічається у документах, що стосувались діяльності на той час одного з провідних навчальних закладів молодої Радянської держави Київського технологічного інституту харчової промисловості ім. А. Мікояна. Очолював її до початку війни доцент Б.Є. Терентьєв.З 1935-36 навчального року, після закінчення побудови механічного корпусу, кафедра отримала власні приміщення і здійснювала навчальний процес на механічному та технологічному факультеті, викладаючи дисципліни “Деталі машин” та “Підйомно-транспортні машини” для механіків і “Технічна механіка” – для технологів.

Другим народженням кафедри можна вважати 1945 р. На той час завідував нею доцент І.П. Бердинський, який у повоєнні роки зібрав кафедру у кількості чотирьох осіб для здійснення навчального процесу. У ці тяжкі року викладачам кафедри доводилося не лише виконувати навантаження щодо навчального процесу, а й брати активну участь у відбудові навчальних корпусів по вул. Володимирській. Крім цього, не зважаючи на складні умови викладачі займались науковими дослідженнями. Основна тематика, щодо наукових досліджень стосувалась профілювання зубців зубчатих коліс за заданими параметрами зношування.

З 1949 р. по 1977 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор О.А. Кукібний.

Другим народженням кафедри можна вважати 1945 р. На той час завідував нею доцент І.П. Бердинський, який у повоєнні роки зібрав кафедру у кількості чотирьох осіб для здійснення навчального процесу. У ці тяжкі року викладачам кафедри доводилося не лише виконувати навантаження щодо навчального процесу, а й брати активну участь у відбудові навчальних корпусів по вул. Володимирській. Крім цього, не зважаючи на складні умови викладачі займались науковими дослідженнями. Основна тематика, щодо наукових досліджень стосувалась профілювання зубців зубчатих коліс за заданими параметрами зношування.

З 1949 р. по 1977 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор О.А. Кукібний. Реалізуючи головне завдання університету – підготовку кваліфікованих інженерів для харчової промисловості, колектив кафедри вів різнобічну навчально-виховну, методичну і наукову роботу, спрямовану на удосконалення навчального процесу.

Доцент і завідувач кафедри І.П.Бердинський
Професор і завідувач кафедри О.А. Кукібний
Професор і завідувач кафедри О.А. Кукібний Фотографія викладачів кафедри середина 50-х

З метою чіткого планування і організації навчально-виховного процесу на кафедрі були створені навчально-методичні секції зі споріднених дисциплін: теорія механізмів і машин (керівники у різні періоди: Б.Ю. Бройдо, Й І. Сторіжко, A.В. Кондрацький); деталі машин (Я.І. Єсипенко, Г.Р. Кудрявцев); механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт (О.А. Кукібний, О. П. Кривопляс); прикладна механіка (А.І. Соколенко – для технологічних спеціальностей, О.З. Паламаренко – для енергетичних спеціальностей). Відповідно до зазначених секцій на кафедрі було створено чотири навчальні лабораторії на четвертому поверсі головного корпусу інституту.

Особлива увага приділялась забезпеченню студентів навчально-методичною літературою із дисциплін, що їх читали викладачі кафедри. У ці роки були видані підручники: Б.Ю. Бройдо “Зубчатые механизмы”, 1952 р.; О.А. Кукібний “Механизация транспортирования насыпных грузов”, 1963 р.; О.А. Кукібний “Курсове проектування транспортуючих машин”, 1973 р.

Для інтенсифікації навчального процесу почалось використання технічних засобів навчання. Зокрема, доценти Й.І. Сторіжко та А.В. Кондрацький одні з перших серед викладачів інженерних дисциплін інституту у 1974 р. використали обчислювальну техніку у курсовому проектуванні з теорії механізмів і машин. Запропонована методика отримала схвалення на тематичних семінарах і нарадах викладачів загальноінженерних дисциплін вищих навчальних закладів Радянського Союзу.

Невід’ємною складовою творчої діяльності викладачів кафедри була науково-дослідна робота. У 1955 – 1974 рр. завідувач кафедри, доцент О.А. Кукібний проводив дослідження процесів переміщення зернових матеріалів при транспортуванні аеродинамічним способом. При цьому були використані швидкісні кінозйомки.

У 1957 р. під керівництвом доцента Б.Ю. Бройди і молодих викладачів Й.І. Сторіжка і В.З. Шапрана на кафедрі були розпочаті дослідження пакувальної техніки і зокрема об’ємного дозування сипких харчових продуктів. За результатами проведених досліджень Й.І. Сторіжко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. За авторством доцента Б.Ю. Бройди у 1961 р. була опублікована перша в СРСР монографія з пакувальної техніки – “Упаковочные автоматы”.

У 1960-1977 рр. під керівництвом професора Я. І. Єсипенка проходили теоретичні та експериментальні дослідження запобіжних фрикційних муфт. Результатом досліджень став захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук викладачами кафедри О.З. Паламаренком і М.К. Афанасьєвим та видання двох монографій, а саме: Я.І. Єсипенко “Механические вариаторы скорости”, 1961 р.; Я.І. Єсипенко, О.З. Паламаренко, М.К. Афанасьєв “Муфты ограничения нагрузки”, 1972 р.

З 1977 р. по 2002 р. кафедру очолював кандидат технічних наук, професор Й.І. Сторіжко.

Професор і завідувач кафедри Й.І. Сторіжко

Фотографія викладачів кафедри середина 80-х

У цей період відбулася подальша активізація навчально-виховної, методичної і наукової роботи викладачів. Четверо викладачів захистили докторські дисертації і 13 – кандидатські. За результатами плідної багатогранної діяльності у 1983 р. кафедрі було присвоєно звання “Взірцева”.

Доценти А.П. Беспалько, Г.П. Кудрявцев, А.І. Соколенко, Г.Р. Валіулін, М.І. Юхно, старший викладач В.А. Волкова неодноразово виконували громадські доручення факультетського і загальноуніверситетського характеру. Професор Й.І. Сторіжко працював п’ять років заступником і 10 років деканом механічного факультету. Доцент Ю.Г. Артюхов понад 18 років життя присвятив організаційно-виховній роботі як заступник декана механічного факультету. Доцент О.З. Паламаренко чотири роки працював деканом заочного факультету. Доценти М.А. Масло і М.І. Юхно – активні учасники студентських походів по визначних місцях бойової і трудової слави України.

Складовою частиною науково-дослідної роботи колективу кафедри стала дослідницька діяльність за госпдоговірною тематикою. Плідною було виконання госптеми “Підвищення надійності та довговічності приводів машин” за участю доцентів М.П. Гончара, Я.І. Єсипенка, Й.І. Сторіжка, Г.П. Кудрявцева, І.В. Зірніс, Ю.Г. Артюхова, О. З. Паламаренка, В.М. Любімова, Г.Р. Валіуліна, старших викладачів В.А. Волкової і О.Є. Яворської та інженера М. М. Корнієнка.

У результаті виконаних досліджень на ряді машинобудівних підприємств впроваджена технологія виготовлення зубчастих вінців черв’ячних коліс із спечених порошкових матеріалів замість дефіцитної та дорогої високоолов’янистої бронзи; створено і впроваджено у виробництво електромеханічний вимірювальний комплекс для випробувань серійних черв’ячних редукторів; внесено ряд поправок до Державного стандарту з черв’ячних редукторів. Аспірант В.О. Троїцький захистив кандидатську дисертацію. Розроблені і впроваджені запобіжні муфти в приводи конвеєрів ліній фасування, одна з яких демонструвалась на ВДНГ СРСР у 1982 р. Конструкції розроблених на кафедрі фрикційних запобіжних муфт захищені авторськими свідоцтвами (Я.І. Єсипенко, О.А. Кукібний, О.З. Паламаренко, М.К. Афанасьєв, М.М. Корнієнко).

З 1981 р. під керівництвом професора О.Д. Омельченка, за участю доцента О.З. Паламаренка, асистента С.М. Мироненко і аспіранта В.Л. Дериглазова проводились дослідження магнітних транспортних систем у технологічних лініях харчових виробництв. Результатом досліджень стало створення пристроїв для магнітної сепарації потоків сипких матеріалів. Ряд пристроїв впроваджено у про­мислове виробництво України. Серед них – пристрій для магнітної сепарації м’ясокісткового борошна, встановлений на Шосткінському м’ясокомбінаті у 1990 р., пристрій для магнітної сепарації суміші чавунної та бронзової стружок в Установі ЮЖ № 313/18 у 1995 р. За результатами наукових досліджень О.Д. Омельченко захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

З усіх науково-дослідних робіт найбільший розвиток отримали на кафедрі наукові дослідження за пріоритетним у КТІХП науковим напрямом – створення засобів механізації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських (НРТС) робіт кінцевих операцій у харчовій промисловості. Головні завдання напряму були пов’язані з розробками таропакувальної техніки та технологій пакування.

При кафедрі був започаткований і діяв науково-виробничий семінар вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів Української РСР з проблем навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт і пакетних перевезень. Колектив викладачів здійснював наукові розробки і особливу увагу приділяв їх впровадженню у виробництво.

Під науковим керівництвом професора Й.І. Сторіжка за участю професора О.П. Кривопляса, доцентів М.А. Масла, А.П. Беспалька, A.А. Бурова, В.М. Любімова, асистентів О.М. Гавви, В. Б.Костіна та А.І. Волчка було розроблено і впроваджено на Донецькій макаронній фабриці лінію укладання пачок з макаронними виробами у картонні ящики – ША-24-ЛЛА та лінію пакетування картонних ящиків – ША-24-ЛЛБ.

Пуско-наладка машини розробленої кафедрою на Донецькій макаронній фабриці
Пристрій для вкладання пляшок з вертикальною орієнтацією – ОЗП-30 (ЦАІГ. ВУА-12)

У 1976 – 1989 рр. під керівництвом професора О.П. Кривопляса проводились дослідження операцій пакетування тарно-штучних вантажів соляної промисловості, участь у яких брали доценти B.М. Любімов, А.П. Беспалько, А.А. Буров, Г.П. Кудрявцев, асистенти О.М. Гавва і інженер Л.Д. Носова. Результати досліджень були викорис­тані ВНВО “Сіль” у розробленні та впровадженні ліній пакетування з пакетноформувальними машинами – Ш9-АШ3-М на Слов’янському сількомбінаті та Стерлітамакському ВО “Сода”. На експериментальному заводі ВНВО “Сіль” була виготовлена серія з 15 ліній безпіддонного пакетування фасованої солі. Під науковим керівництвом професора О.П. Кривопляса за участю доцентів М.А. Масла, Г.П. Кудрявцева, А.П. Беспалька, А.А. Бурова, В.М. Любімова, асистентів О.М. Гавви, В.Б. Захаревича, А.І. Волчка, інженерів науково-дослідного сектора В.В. Савченка, Г.А. Задорожної, Л.Д. Носової також було створено лінію вкладання картонних пачок з макаронними виробами в тару-устаткування.

З 1977 р. під керівництвом професора А. І. Соколенка на замовлення промисловості проводились роботи із створення техніки для механізації НРТС робіт із склотарною продукцією. В них брали участь доцент М.І. Юхно, старший викладач В.А. Волкова, асистенти Г.Р. Валіулін, О.І. Ковальов, старший науковий співробітник В.П. Яресько, аспіранти Н.І. Крашеніннікова, В.С. Костюк, завідувач лабораторії А.Ф. Бондарик, інженери О.Т. Сичов-Яворський та Т.М. Стародубець.

Було вивчено процеси формування масивів пакованої продукції в скляну та металеву споживчу тару, динаміку транспортних систем та пристроїв для укладання пляшок тощо. Результатом наукових досліджень стало створення та серійний випуск пристроїв для горизонтального укладання пляшок у тару-устаткування ОЗП-18 та для вкладання пляшок з вертикальною орієнтацією – ОЗП-30 (ЦАІГ. ВУА-12). Укладач ОЗП-18 у 1985 р. був відзначений дипломом ВДНГ УРСР. Укладальник типу ЦАІГ. ВУА-12 з 1989 р. поставлено на серійне виробництво.

У 1989 – 1990 рр. було створено пристрій для розвантаження тари-устаткування на Бориспільському промкомбінаті райспоживспілки, Білоцерківському пивзаводі, Феодосійському пивобезалкогольному заводі. Дослідні зразки укладачів були змонтовані на Гайсинському промкомбінаті та Севастопольському пивзаводі, а в об’єднання “Київриба” – передано до експлуатації укладач банок з консервами у тару-устаткування типу ОТП-30Р.

Ефективність діяльності науковців кафедри була досить високою. Так, середній обсяг госпдоговірних тематик становив біля 250 тис. крб. на рік, а економічна ефективність від впровадження робіт – близько 400 тис. крб. на рік. Особливого значення набував соціальний ефект від впровадження пакувальних машин-автоматів і звільнення робітників від важкої одноманітної роботи.

На той час на кафедрі сформувалась науково-педагогічна школа з теорії та практики створення пакувальної техніки. Школа була започаткована роботами, виконаними безпосередньо і під керівництвом вчених кафедри “Деталі машин” професорів Й.І. Сторіжка, О.П. Кривопляса, А.І. Соколенка, і отримала подальший розвиток у працях доктора технічних наук О.М. Гавви, кандидатів технічних наук А.А. Бурова, М.А. Масла, М.І. Юхна, В.М. Любімова, A.П. Беспалька, А.І. Волчка, В.Б. Захаревича, Г.Р. Валіуліна, О.І. Ковальова, В.Б. Костіна, B.С. Костюка, В.В. Савченка, О.Ю. Шевченка, К.В. Васильківського, О.І. Степанця, М.В. Якимчука та інших.

Існування авторитетної науково-педагогічної школи з пакувальної техніки, підтримка ректорату університету та Міністерства освіти України стали підставою для відкриття Кабінетом міністрів України у 1994 р. на кафедрі нової спеціальності «Машини і технологія пакування».

У 1996 р. кафедра “Деталі машин” отримала статус випускової і була перейменована на кафедру «Технічної механіки і пакувальної техніки».

У зв’язку із загостренням проблеми накопичення і негативного впливу промислових і побутових відходів на природу і людину кафедра спільно із державною компанією “Укртарапереробка”, що діє при Міністерстві економіки України, підготували для Міністерства освіти і науки України матеріали, потрібні для відкриття нової спеціальності «Машини і технології переробки використаної упаковки». За погодженням з Кабінетом міністрів України до Переліку напрямів та спеціальностей введено цю спеціальність у 1999 р. Справа в тому, що полімерна і комбінована тара широко використовується у таропакувальних виробництвах, але, як правило, не переробляється і зосереджується на звалищах (щороку понад 645 тис. т), чим суттєво ускладнюються проблеми екології. Для ефективної реалізації державної політики з питань розроблення та впровадження нових технологій збирання, сортування, транспортування, перероблення і утилізації використаної упаковки потрібне створення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців відповідного профілю. Університет отримав ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності “Машини і технології переробки використаної упаковки” у кількості 40 осіб. Перший прийом студентів відбувся в 2000 р.

Фотографія викладачів кафедри кінець 90-х

Професор і завідувач кафедри А.І. Соколенко

З 2002 р. кафедру технічної механіки і пакувальної техніки очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А.І. Соколенко.

Нині кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом 6.050502 “Інженерна механіка” та спеціалістів і магістрів спеціальностей: 7.05050206, 8.0505206 “Машини і технології паковання” та 7.0505207, 8.0505207 “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки”.

Таропакувальна індустрія світу використовує гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні ця індустрія також знаходиться в стані розвитку, що потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 підприємств вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання. Підготовка кафедрою фахівців за спеціальністю “Машини і технології паковання” частково забезпечує підприємства харчової і переробної промисловості і підприємства пакувальної індустрії.

Бурхливий розвиток пакувальної галузі за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотній прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробці цих відходів, однак в Україні ці технології політично і економічно загальмовані.

Наразі кафедрою випущено 720 спеціалістів та магістрів за двома спеціальностями.

Одним із пріоритетних напрямків навчально-методичної діяльності кафедри є формування сучасних навчальних посібників та підручників. За останні роки викладачами кафедри випущено: підручник “Моделювання процесів пакування” (за ред. А.І. Соколенко); навчальний посібник “Теорія механізмів і машин. Курсове проектування” (за ред. А.І. Соколенко); навчальний посібник “Етика” (за ред. О.М. Гавва); підручник “Пакувальне обладнання” (за ред. О.М. Гавва); навчальний посібник “Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів” (за ред. А.І. Соколенко).

Інтенсифікації навчального процесу сприяє широке використання комп’ютерної техніки. Кафедра має комп’ютерний клас приєднаний до всесвітньої мережі Інтернет. За допомогою персональних комп’ютерів здійснюються курсове і дипломне проектування, а також поточний контроль знань студентів.

Кафедра активно співпрацює з фірмою “CAMOZZI” У рамках співпраці кафедри з провідним підприємством із виготовлення пневматичного обладнання створена сучасна спеціалізована навчальна лабораторія “НУХТ-CAMOZZI-пневматик”, лабораторне устаткування якої регулярно поповнюється новими елементами. У лабораторії студенти мають можливість вивчати технології та обладнання для проектування технологічних систем пневмо- та електропневмоавтоматики.

Виконання студентами лабораторної роботи з отримання полімерних пакувальних матеріалів

Підготовка проф. М.В. Якимчуком команди до олімпіади з Пневматики

Поза межами аудиторного навантаження деякі студенти беруть активну участь у предметних гуртках. Гурток “Мехатроніка” був створений на кафедрі у 2008 році. Його мета – активне залучення студентів 3-5 курсів для отримання додаткових звань, вмінь та навичок з напрямків механіка, пневматика, електротехніка та електроніка. Для якісного проведення занять гуртка використовується спеціалізоване обладнання кафедри – стенди компаній Камоцці і Фесто. Керує діяльністю гуртка доцент М.В. Якимчук.

Результати роботи гуртка яскраво демонструються участю команди студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді “Механотроніка в машинобудуванні”, яка відбувається кожного року в м. Києві на базі НТУУ “КПІ” за наказом Міністерства освіти та науки України та спонсорською участю ДП “ФЕСТО”. Протягом останніх років команди, сформовані на базі гуртка постійно займали призові місця:

2010 рік – перше місце в командних та друге в індивідуальних змаганнях;

2011 рік – друге місце в командних та перше в індивідуальних змаганнях;

2012 рік – четверте місце в командних та індивідуальних змаганнях;

2013 рік – третє місце в командних, перше в індивідуальних змаганнях.

Для всебічного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри використовують сучасні науково-методичні підходи до розробки навчально-методичних матеріалів, які базуються на національних та міжнародних педагогічних традиціях та здобутках, сучасному досвіді соціально-економічного, культурного розвитку суспільства.

У різні часи на кафедрі працювали викладачі: професори О.М. Гавва, О.П. Кривопляс, О.Д. Омельченко, О.Ю. Шевченко; доценти Ю. Г. Артюхов, К.Я. Афанасьєв, М.К. Афанасьєв, К.О. Бортновський, Б.Ю. Бройдо, А.А. Буров, М.П. Гончар, Я.І. Єсипенко, І.В. Зірніс, А.В. Кондрацький, Г.П. Кудрявцев, М.А. Масло, О.З. Паламаренко, В.С. Сморщок; старші викладачі В.А. Волкова, О.Є. Яворська.

У 2013-14 навчальному році навчальний процес забезпечують професор В.А. Піддубний; професор НУХТ А.П. Беспалько; доценти, кандидати технічних наук Г.Р. Валіулін, К.В. Васильківський, А.І. Волчко, В.Б. Захаревич, О.І. Ковальов, В.Б. Костін, В.С. Костюк, Л.О. Кривопляс-Володіна, В.М. Любімов, С.В. Токарчук, М.І. Юхно, М.В. Якимчук; старший викладач С.М. Мироненко; асистенти О.О. Бойко, Ю.О. Ступак.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри традиційно стосується теорії транспортно-технологічних систем підприємств харчової та мікробіологічної промисловості, особливостей і логістики взаємодії матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків виробництв, динаміки формування й переформування безперервних і дискретних потоків вантажів, оптимізації систем за критеріями обмеження силових дій, пропускної здатності, питомих енергетичних та матеріальних витрат, взаємодії матеріальних і енергетичних потоків виробництв.

До числа важливих наукових інтересів кафедри віднесено фізико-хімічні методи оброблення продуктів харчування та інтенсифікація процесів харчових виробництв, завданням яких є збереження їх якісних і енергетичних характеристик із подовженим терміном зберігання. У зв’язку з цим напрямком, творчими колективами професорів і доцентів кафедри видано монографії “Фізико-хімічні методи обробки сировини і продуктів харчування”, “Інтенсифікація масообміну в умовах перехідних процесів”, “Інтенсифікації масообмінних процесів у харчових і мікробіологічних технологіях” та понад 70 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Кропітка праця над науковими дослідженнями у цій галузі високо оцінена науковцями та керівництвом держави. За подану роботу “Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв” творчий колектив університету на чолі з завідувачем кафедри А.І. Соколенком у 2012 р. отримав Державну премію України у галузі науки і техніки.

У роботі розглянуто новітні методи інтенсифікації масо- та енергообмінних процесів, що стосуються харчових технологій, прискорюють їх перебіг, обмежують питомі енергетичні витрати, підвищують та стабілізують якісні показники продукції тощо.

До основних завдань проекту відносились: поглиблене вивчення і математичне моделювання пульсаційних форм організації дискретно-імпульсного введення, перерозподілу і концентрації енергії в просторі та часі, визначення амплітудно-частотних характеристик газорідинних систем за створення в них пружних і квазіпружних коливальних процесів, моделювання ефектів гідравлічних ударів у газорідинних потоках і циркуляційних контурах та створення резонансних режимів, організації та керування параметрами поліваріантних енергетичних впливів в умовах масовіддачі і екстракції цільових речовин із сировини рослинного походження, моделювання масообмінних процесів на основі енергетичних підходів за нелінійних фізико-хімічних ефектів, створення теоретичної бази інтенсифікації за використання потоків зі спеціальними траєкторіями і в умовах використання різних комбінацій потенціальних полів відцентрових сил та в умовах створення фазових переходів і інверсії фаз тощо.

Фотографія викладачів кафедри 2014 р.

Проф. В.А. ПІддубний отримує державну нагороду

Наукова робота, що виконується на кафедрі проходить постійну апробацію. Співробітники кафедри у 2013 р. брали участь у 13 міжнародних та всеукраїнських конференціях, з яких дві проведені поза межами України.

Результати науково-технічної діяльності кафедри щорічно представляються на виставках. Традиційно навесні проводиться виставка “Пак Експо”, а восени “Інпродмаш-Упаковка”, на яких кафедра представляє стенди із здобутками наукової діяльності, навчальними посібниками та підручниками. Це дозволяє продемонструвати рівень наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, знайти потенціальних замовників для впровадження розробок у виробництво.

Сьогодні активно розвивається студентська наука. Науково-дослідна робота є обов’язковою складовою випускових робіт спеціалістів та магістрів. Крім цього навички дослідницької діяльності майбутні спеціалісти можуть через інтерактивне сприйняття теоретичної інформації, практичну підготовку та активну участь у науково-дослідних роботах, результати яких впроваджуються, висвітлюються на конференціях, семінарах, публічно обговорюються. Майбутнім фахівцям, що навчаються за спеціальностями “Машини і технології паковання” та “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки” пощастило, бо вони мають можливість брати участь у фаховому конкурсі наукових робіт “Золотий каштан”. У 2013 р. проведено вже XIV конкурс студентських робіт, присвячений вирішенню актуальних завдань пакувальної індустрії.

За результатами конкурсу щорічно проводиться Міжнародна студентська науково-практична конференція, на якій студенти-переможці мають змогу доповісти про результати своєї роботи, подискутувати з учасниками конференції. Стало вже традицією проводити Міжнародну студентську науково-практичну конференцію в Національному університеті харчових технологій в організації якої активну участь приймають викладачі та студенти кафедри.

Стенд університету на виставці ПакЕкспо

Переможці конкурсу “Золотий каштан” разом з завкафедри А.І. Соколенко. 2013р.

У 2013 р. переможцями конкурсу стали студенти Яна Мирошніченко (керівник проф. О.М. Гавва), Денис Пригодій (керівник доц. М.А. Масло) та Наталія Рафальська (керівник доц. А.І. Волчко), які нагороджені відзнаками Міністерства освіти та науки України і Клубу пакувальників України.

Сучасний освітній простір неможливо представити без співробітництва з колегами поза межами нашої держави. Кафедра активно підтримує співпрацю із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів Молдови, Білорусі, Російської Федерації, Болгарії та Румунії.

У травні 2013 р. кафедра була представлена на науково-практичній конференції присвяченій 40-й річниці кафедри “Машини та апарати харчових виробництв” Університету харчових технологій м. Пловдів, Болгарія. У рамках конференції пройшла літня школа присвячена проблемам, особливостям та змінам законодавства ЄС стосовно маркування харчової продукції. Була організована екскурсія на виробничі потужності фірми «Ідеал» м. Пловдів, Болгарія, яка виготовляє торгові стелажі та меблі для торгових центрів із гофрованого картону.

Протягом 2012-2014 рр. кафедра зустрічала делегації різних університетів, які приїздили з робочими візитами до нашого університету. Серед інших були делегації з Університету “Lucian Blaga” (м. Сібіу, Румінія); Санкт-Петербурзького технологічного інституту (м. Санкт-Петербург, Росія); Університету харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія); технічного університету Молдови (м. Кишинів, Молдова); філії Московського державного університету технології та управління (м. Мелеуз Башкортостан).Викладачі кафедри активно висвітлюють у закордонних виданнях результати науково-дослідної роботи. Так, у 2013 р. надруковано близько двадцяти публікацій англійською та російською мовами.