Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес, як із загально-інженерних, так і зі спеціалізованих дисциплін, які викладаються для студентів Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка І.С. Гулого; Навчально-наукового інституту харчових технологій; факультету автоматизації і комп’ютерних систем.

Студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка І.С. Гулого на кафедрі вивчають:

на першому курсі:

–         прикладна механіка.

на другому курсі:

–         комп’ютерні технології в інженерних розрахунках;

–         теорія механізмів і машин;

–         основи систем автоматизованого проектування.

на третьому курсі:

–         технології і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів;

–         деталі машин;

–         механізація навантажувальних, розвантажувальних та складських робіт (НРТС);

–         пневматика та пневмоприводи;

–         екологічна безпека використаної упаковки;

–         основи конструювання і дизайн упаковки;

–         технології і обладнання пакування;

–         обладнання для виготовлення упаковки;

–         фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів;

на четвертому третьому курсі:

–         фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів;

–         фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів;

–         основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання;

–         технологія пакування і зберігання пакованої продукції;

–         пакувальне обладнання;

–         технологія збирання, сортування і переробки упаковки;

–         процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки;

–         обладнання для переробки упаковки;

–         монтаж, ремонт та експлуатація обладнання.

для спеціалістів та магістрів:

–         автоматизовані потокові лінії пакування;

–         розрахунок і конструювання пакувального обладнання;

–         математичне моделювання процесів пакування;

–         гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація пакувального обладнання;

–         автоматизовані потокові лінії переробки упаковки;

–         розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки;

–         математичне моделювання процесів переробки упаковки;

–         гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація обладнання для переробки упаковки;

–         складське господарство та організація НРТС робіт;

–         основи наукових досліджень;

–         виробнича логістика;

–         мехатроніка;

–         методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів.

Студенти факультету автоматизації і комп’ютерних на кафедрі вивчають:

–         прикладна механіка та основи конструювання.

Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій на кафедрі вивчають:

–         прикладна механіка.