·         Історична довідка ·         Викладацький склад ·         Спеціальності ·         Дисципліни ·         Наукова робота 

 

Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна
в.о завідувача кафедри
професор, доктор технічних наук
(044) 287-96-95
(044) 289-19-04
e-mail: krivoplyas-volodina@ukr.net
Сайт кафедри : https://sites.google.com/site/kaftmipt/

(створена у 1932 році)

 

Кафедра  мехатроніки та пакувальної техніки здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” – бакалаврів за освітньою програмою “Мехатроніка і робототехніка в технологіях пакування і рециклінгу” та магістрів за освітніми програмами “Мехатроніка і робототехніка”, “Машини і технології пакування”, “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки”.

Пакувальна індустрія світу має гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні пакувальна індустрія активно розвивається та потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 українських підприємств України вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання.

Бурхливий розвиток пакувальної індустрії  в Україні за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотний прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах світу зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробленню цих відходів, в Україні такі технології тільки починають впроваджуватися.

Становлення індустрії переробки упаковки не має альтернативи і потребує підготовки відповідних фахівців для розроблення технологій і обладнання. Тим більше, що використана упаковка є не тільки джерелом додаткових енергетичних ресурсів, а і чудовим вторинним матеріалом. Потреба у фахівцях переробної індустрії постійно збільшується та прогнозується подальше неухильне її зростання. На це вказує створення відповідних державних і комерційних структур в Україні, Європі та світі.

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців пакувальної та переробної індустрії та науково-педагогічних працівників. Нами розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: “Теорія механізмів і машин”, “Деталі машин”, “Механізація транспортних систем”, “Пневматика та пневмоприводи” а також фахових дисциплін: “Пакувальні матеріали”, “Основи конструювання і дизайн упаковки”, “Обладнання для виготовлення упаковки», “Технологія пакування”, “Технологія переробки упаковки”, “Обладнання для перероблення упаковки”, “Пакувальне обладнання”, “Розрахунок і конструювання пакувального обладнання”, “Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки”, “Автоматизовані потокові лінії”, “Мехатроніка”, “Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах”. Загалом викладачі кафедри ведуть заняття з 45 дисциплін.

На кафедрі є комп’ютерний клас та шість спеціалізованих класів. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне лабораторне обладнання та програмне забезпечення AutoCAD, MechanicalDesktop, КОМПАС-3D, Mathcad, FluidDRAW, FluidSim, APM WinMachine, Photoshop.