Відповідно до затверджених навчальних планів кафедра викладає наступні дисципліни:

1.            Технологічне обладнання галузі

2.            Промисловий інжиніринг

3.            Устаткування виробництв галузі

4.            Обладнання таблеткового виробництва

5.            Процеси та обладнання харчових виробництв

6.            Комп’ютерні технології проектування

7.            Основи САПР (механіки)

8.            Основи САПР (технологи ХТ)

9.            Обладнання хімічних виробництв

10.        Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв

11.        Основи проектування хімічних виробництв з основами САПР

12.        Кондиціювання повітря і вентиляція

13.        Технологічне обладнання харчових виробництв

14.        Технологічні комплекси харчових виробництв

15.        Процеси та обладнання фармацевтичних і мікробіологічних виробництв

16.        Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси

17.        Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

18.        Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

19.        Експлуатація технологічного обладнання

20.        Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв

21.        Технологічне обладнання фармацевтичних  виробництв

22.        Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв

23.        Антикорозійний захист

24.        Сертифікація обладнання та продукції

25.        Основи наукових досліджень

26.        Моделювання технологічних систем

27.        Гігієнічні вимоги до проектування обладнання

28.        Виробнича логістика

29.        Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання

30.        Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

31.        Сучасні методи проектування харчових виробництв

32.        Сучасні методи проектування обладнання галузі

33.        Обладнання для підготовки води

34.        Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

35.        Видавничо-поліграфічні матеріали

36.        Системи автоматизованого проектування

37.        Теорія кольору

38.        Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій