Освітня програма:

 електротехніка та інформаційні технології

Виникнення цієї освітньої програми обумовлено тією обставиною, що  ефективна робота будь-яких найпростіших електротехнічних пристроїв і цілих систем (побутових і промислових) досягається за рахунок використання  інформаційних технологій.

Програма розвиває компетенції для вирішення задач у галузі електротехніки та інформаційних технологій,  що підтримуються використанням сучасних комп’ютерних інструментів.

Електротехніка  та інформаційні технології

Електротехніка як інженерна галузь включає знання використання електроенергії у промисловості, побуті  та комунальній сфері.

Інформаційні технології та автоматизація  в галузі електротехніки включають  знання проектування систем управління, пов’язаних з потоками енергії та інформації; використання комп’ютерів, комп’ютерних мереж, системи зв’язку та технології для передавання, обробки, зберігання та відображення інформації, розробка відповідного програмного забезпечення.

Що являє собою  навчання за освітньою програмою?

 

Програма заснована на змісті з електротехніки, інформаційних технологій, автоматизації, обробки та передачі даних. Вони можуть бути доповнені вибірковими  модулями, наприклад, в електромеханіці, енерговикористанні  або комп’ютерній техніці. Це дає студентам широкий спектр інструментів, які дозволяють їм справлятися з постійно мінливими вимогами інженерів-електриків.

Навчальні плани максимально наближені до європейських, що відкриває можливість участі в міжнародних програмах обміну студентами (Erasmus+ тощо) та подальшої участі в магістерських програмах “2 Дипломи” з отриманням національного диплому та диплому європейського ВНЗ-партнера

Яка структура навчання?

Бакалаврська програма “Електротехніка та інформаційні технології” розділена на дві фази навчання. Технічні та методичні знання доповнюються обов’язковим досвідом в інженерній практиці.

У першому і другому  семестрах  вивчаються основи в галузі електротехніки, математики, фізики.

У 3-му, 4-му, 5-му та 6-му семестрах студенти вивчають спеціальні дисципліни підготовки з електротехніки, автоматики, інформаційних технологій та комп’ютерної техніки.

У 7-му та 8-му семестрах вибіркові модулі зосереджуються на індивідуальних інтересах та здібностях студентів. Для цього ви будете приймати інженерну практику, соціальні  навички, окремі модулі спеціалізації та диплом бакалавра.

Центральний аспект програми ступеня – це міждисциплінарна інтеграція таких дисциплін: електротехніка, автоматика, промислові інформаційні мережі, програмування, побудова та використання баз даних. Крім того, ступінь бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій надає соціальні навички та доповнює технічні та методологічні знання з початковим досвідом роботи в інженерній практиці.

Які компетенції та навички я набуваю?

Як випускник, ви однаково кваліфіковані для початку кар’єри, а також для подальшої наукової освіти. Випускники здатні самостійно чи в команді вирішувати складні професійні завдання. Крім того, вони  освоїли математичні, наукові та інженерні основи професії і зможуть  їх структурно використовувати для практичного вирішення проблем. Їх навички дозволяють розробляти та підтримувати в робочому стані електротехнічні пристрої та системи, оснащені автоматикою, інтегровані в інформаційно-керуючу систему підприємства. Також ця освітня програма дає ґрунтовні знання в області інформаційних технологій, що дає можливість працювати в сфері проектів розробки інформаційних комп’ютерних систем будь-якого призначення, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення.

Випускники  також розуміють етичні, екологічні, комерційні та промислові наслідки своєї діяльності.

Які професійні можливості я маю з цим ступенем?

Після закінчення програми бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій відкриваються перспективи в галузі досліджень та розробки наукоємних продуктів. Ви також можете працювати на керівних посадах, а також у продажах та маркетингу. Існують інші можливості в галузі ІТ технологій та в галузі електротехніки промислових і комунальних об’єктів.