Наукові напрямки кафедри ЕПЕМ

 

На кафедрі електропостачання та енергоменеджменту науковці ведуть дослідження в напрямах:

«Системи електропостачання та електроспоживання  промислових підприємств»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:

  • системи керування електропостачанням та електроспоживанням промислових підприємств ( Керівник проф.. Балюта С.М.)
  • підвищення надійності потужних турбогенераторів в анормальних режимах роботи (Керівник проф. Куєвда В.П.)
  • багатофакторне прогнозування електричного навантаження енергосистем та промислових підприємств (Керівник проф. Черненко П.О.)
  • оптимізація систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; (Керівник проф.. Тугай. Ю.І)
  • статистична та динамічна стійкість електричних систем (Керівник доц.. Юнєєва Н.Т.)
  • системи керування промисловими електротехнічними системами та комплексами (Керівник проф.. Шестеренко В.Є.)

«Енергетичний менеджмент та  енергоефективні технології промислового виробництва»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:

  • інтелектуальні технології енергозбереження та підвищення енергоефективності промислових підприємств. (Керівник проф..Балюта С.М..)
  • оптимізація режимів виробництва, розподілу та використання енергії (Керівник проф.. Шестеренко В.Є.)
  • керування енергопостачанням та енергоспоживанням в умовах ринку (Керівник проф.. Черненко П.О.)
  • системи комплексного енергозабезпеченням промислових  підприємств  з використанням відновлювальних джерел живлення (Керівник доц.  Чорний Ю.А.).

Встановлено дієві наукові контакти  з провідними науковими установами та із спорідненими кафедрами України, провідними закордонними навчальними закладами . Розроблена та успішно втілюється система наскрізної підготовки за схемою «бакалавр–спеціаліст/магістр–кандидат технічних наук».