1935 Організована кафедра «Електротехніки», яку очолив професор Наумов А.Л.
1936 Кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Котельников А.К.
1946 Кафедру очолював доцент С.І. Іноземцев
1955 Відбулося об’єднання кафедр «Електротехніки» та «Теплотехніки» у кафедру «Променергетики», яку очолив професор П.Д.Швецов
1957 Штат кафедри поповнився викладачами курсу гідравліки. Кафедру очолив професор В.Д.Попов
1957 У зв’язку зі збільшенням кількості студентів в інституті зі складу кафедри «Променергетики» була виділена кафедра «Загальної електротехніки» на чолі з доцентом В.Є.Крутіковою.
1979 На базі кафедри «Загальної електротехніки» створено кафедру «Електропостачання промислових підприємств», якою керував професор М.М.Орлов. Кафедра набуває статусу випускової.
1981 Перший випуск інженерів-електриків.
1985 Зі складу кафедри виділилась кафедра «Електротехніки».
1986 Кафедру «Електропостачання промислових підприємств» очолював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в  галузі науки і техніки, академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, її віце-президент, кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора І.М.Богаєнко.
2008 Керівництво кафедрою взяв на себе випускник кафедри, доктор  технічних наук, професор Балюта С.М.
2017 Об’єднання факультетів «Інженерної механіки та пакувальної техніки» та «Енергетики і енергомеджменту» у єдиний навчальний підрозділ НУХТ Навчально-науковий  інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого
2017 Приєднання кафедри електротехніки до кафедри «Електропостачання та енергоменеджменту» на чолі з професором Балютою С.М.