·         Історична довідка ·         Викладацький склад ·         Спеціальності ·         Дисципліни ·         Наукова робота 

 

 

Балюта Сергій Миколайович
Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук

e-mail: epp11@ukr.net

 

 

 

 

 

(створена у 1933 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (денна і заочна форми навчання), за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форми навчання) та спеціалізація «Енергетичний менеджмент»  (денна форма навчання). Експерти з енергетики прогнозують стабільне зростання попиту на електроенергію та енергоресурси у світі. Україна недостатньо забезпечена власними енергоресурсами, за цим показником вона відстає від країн Західної Європи.
В той же час Україна має найбільш енергомістку економіку. Енергомісткість національного доходу в 4-6 разів вища, ніж США, Японії та країн Західної Європи. Споживання умовного палива на душу населення становить у нас приблизно 6,5 т, тоді як у вищеназваних країнах – 4,2 – 5,5 т.
В Україні основними видами енергоресурсів є кам’яне вугілля, нафта, газ, атомна та водна енергія.
Щоб задовольнити потреби промисловості і населення, планувалося до 2030 р. Збільшити обсяг встановлених потужностей до 60— 66 ГВт, але тепер це неможливо через низку причин політичного і економічного характеру. У найближчий період прискореними темпами розвиватимуться атомна енергетика та гідроенергетика (ГАЕС). Теплова енергетика і газоспоживчі блоки ТЕЦ, мабуть, залишаться на нинішньому рівні встановлених потужностей.
Розвиток енергетики України на найближчий період має ґрунтуватися передусім на використанні інноваційних енергетичних технологій.
Найбільший потенціал економії енергії зосереджено в малій енергетиці України — промислові ТЕЦ, котельні та інші енергоустановки, що споживають понад 60 % усього палива в країні.
Одним із найважливіших завдань є модернізація магістральних і розподільних електричних мереж, що дозволить істотно знизити втрати електроенергії при її транспортуванні та перетворенні.
Для досягнення належного рівня вітчизняної енергетики необхідний новий приток висококваліфікованих фахівців.
Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників.
Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: теоретичні основи електротехніки, а також фахових дисциплін: перехідні процеси в системах електропостачання, математичні задачі енергетики, системи електропостачання, маркетингові дослідження в електроенергетиці, енергозбереження, відновлювальні джерела живлення, основи моделювання електроенергетичних об’єктів, енергетичний контроль в системах електроспоживання тощо.
На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:
– електричних машин та електроприводу з використанням обладнання фірм Lenze та Danfoss;
– електричних станцій та підстанцій та електричних апаратів;
– релейного захисту та автоматичного керування систем із використанням обладнання корпорації Eaton;
– електропостачання промислових підприємств;
– електричних систем та мереж;
– техніки високих напруг.
Крім того, на кафедрі працює 2 навчальних комп’ютерних класи, обладнані сучасними персональними комп’ютерами.У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCAD, Mathcad, КОМПАС-3D, MathLab, Visio.
За роки існування кафедра підготувала близько 3500 спеціалістів. Випускники кафедри працюють в енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів (Укрдіпрохарчопром, ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», Укрдіпромясомолпром, у ПрАТ «Київобленерго», ПАТ «Київенерго»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ). Випускники кафедри працюють директорами, головними енергетиками та співробітниками енергослужб підприємств харчової та інших галузей промисловості, а також комунальних підприємств.
До сфери діяльності випускників кафедри входять як проектування, так і експлуатація систем електропостачання, а також нові функції із збуту електричної енергії, контролю в галузі енергетики та впровадження енергетичного менеджменту на промислових підприємствах.
Серед випускників є доктори наук, кандидати наук, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.
На кафедрі створені всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики.