Підготовку спеціалістів у Науково-навчальному інженерно-технічному інституті ім. акад. І. С. Гулого забезпечують 9 кафедр:

Кожна кафедра є потужним освітнім і водночас науковим колективом спеціалістів високої кваліфікації, здатним забезпечити необхідну якість навчання. Тут створені всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики та механіки. Функціонують спеціалізовані науково-навчальні лабораторії різного професійного спрямування, комп’ютерні класи на базі персональних комп’ютерів із сучасним програмним забезпеченням.

Колектив інституту плідно працює над створенням сучасної навчально-методичної бази, проводить активну науково-методичну роботу. Так, широкого використання набули методи активного навчання. Ведеться розробка власних програмних продуктів, які полегшать вивчення навчальних дисциплін та створять умови для творчої роботи студентів.

Ґрунтовна теоретична підготовка з фундаментальних (матеріалознавство, механіка рідин та газів, теорія машин і механізмів, термодинаміка, тепломасообмін тощо) та професійних дисциплін забезпечує випускникам гарантоване працевлаштування та побудову успішної кар’єри. А справжніми патріотами України майбутніх фахівців виховують викладачі унікальної в своєму роді кафедри – українознавства, які дають студентам базові та профільні знання з історії, культури, мови своєї Батьківщини, формують у них загальну ерудицію та креативність, навички правильного користування професійною мовою та усних виступів у різних сферах діяльності.

Серед фахівців-випускників інституту – академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу.

Інститут має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.