Поради абітурієнтам та їхнім батькам

Отримання атестата про загальну середню освіту та період вибору майбутньої професії є надзвичайно важливим та відповідальним етапом у житті кожного з нас.

Уже зараз випускники та їхні батьки розпочинають вибирати майбутні  спеціальності та професії, цікавляться їхньою перспективністю, обсягом заробітних плат та кон’юнктурою ринку праці, а також престижністю навчальних закладів.

Багаторічний досвід професорсько-викладацького колективу нашого інституту дозволяє поділиться практичними порадами в цьому питанні.

poradПершим і найважливішим кроком у виборі майбутньої професії є підбір навчального напрямку, що потребує визначення схильності абітурієнта до сфери гуманітарних або точних наук.

Якщо Ви більш вдало застосовуєте свої здібності в алгебрі та геометрії, фізиці або хімії, то слід пов’язати своє майбутнє з інженерією, наукою, що вивчає базові процеси та засоби перетворення сировини в продукт для споживача.

Отримані знання про виробництво на початку професійної кар’єри, та й всього життя в цілому, є запорукою впевненості людини в майбутньому, де б їй не довелося працювати.

porad2 Другий крок – це вибір інженерних напрямків, які реалізовані в галузях знань освітнього переліку спеціальностей.

Так, у новому переліку галузей знань та спеціальностей (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) наявні такі інженерні галузі знань, як-от: механічна інженерія, електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, електроніка та телекомунікації, виробництво та технології, інформаційні технології тощо.

Як професіонали в інженерній механіці ми рекомендуємо вибрати галузь знань – механічна інженерія.

Чому і які переваги цього напряму?

Якщо молода людина ще не визначилась і не мріє про якусь конкретну професію, то слід вибирати найбільш широкий професійний напрямок, сфера застосування якого охоплює багато галузей промисловості. Це надасть можливість маневру та розширить вибір робочого місця.

Застосування професійних знань з інженерної механіки є найбільш широким з-поміж інших і дає змогу, починаючи від вивчення машин, обладнання, устаткування у всіх базових галузях промисловості дійти до володіння методами та системами управління виробництвом, автоматизованих та інформаційних систем керування, виробничого менеджменту.

Третім кроком Ваших пошуків має бути визначення спеціальності на освітньому ступені «бакалавр», яке повинно починатися з кінцевої частини отримання вищої освіти, зокрема з магістерської програми.

porad3Сьогодні в Україні існує двоступенева вища освіта, яка зреалізована у системі «бакалавр» -«магістр».

Що це означає?

Базова вища освіта на рівні «бакалавр» реалізовується у вивченні базових навчальних дисциплін гуманітарного, соціально-економічного, природничо-наукового та загально-професійного циклів, які стосуються бакалаврської спеціальності.

Саме професійний напрямок підготовки й отримання кваліфікації у відповідній конкретній виробничій спеціальності безпосередньо визначають магістерські програми.

Наприклад: на освітньому ступені «бакалавр» існує спеціальність «Галузеве машинобудування», що належить до загальної підготовки з проектування, виробництва, експлуатації різноманітних технічних систем (технологічного обладнання, механічного устаткування, електро- та робототехнічних систем).

У цій спеціальності є близько 30 спеціалізацій. Усі вони направлені на різні галузі промисловості (важке машинобудування, верстато-, приладобудування, інструментальна промисловість, виробництво сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин тощо), за якими готує фахівців більшість технічних ВНЗ і тільки інженерно-технічний інституту НУХТ орієнтований на підготовку інженерних та керівних кадрів для харчової та біотехнологічної галузі.

Тому, вибираючи професійну сферу, наприклад, завжди актуальну й перспективну харчову та біотехнологічну промисловість, слід вибирати магістерські програми «Інжиніринг харчових виробництв» та «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» і вступати на бакалаврську спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (НУХТ), якщо конкретно машинобудівну сферу – магістерську програму «Технологія машинобудування», що теж входить до спеціальності «Галузеве машинобудування» інших навчальних закладів (НТТУ «КПІ», НУБІП, КНУБА тощо).

Отже, бажаємо Вам зробити правильний вибір професійного напрямку й спеціальності та реалізувати усі Ваші здібності та сподівання в майбутньому професійному житті!