Переваги навчання у ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого

Перевага перша: інжене́рія – одна з найпотрібніших галузей людської діяльності

«Інжене́рія», «інжиніринг», «інженерна справа» (від лат. ingenium – здібність, винахідливість) – використання матерії, енергії та абстрактних обʼєктів для створення конструкцій, машин та обладнання. Вона реалізується через застосування наукових знань і практичного досвіду. Сучасна інженерна діяльність є найзрілішою та найпоширенішою формою людської діяльності, безпосередньо спрямованої на вирішення технічних завдань та створення технічних об’єктів.

Постійно та професійно практикують інженерію – інженери. Інженер використовує уяву і досвід, здатність аналізувати й оцінювати. Він застосовує свої знання для проектування, будівництва, експлуатації та вдосконалення роботи машин, процесів і апаратів. Техніка обʼєднує всіх інженерів – механіків, електриків, холодильщиків, теплоенергетиків, що їх готує ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, незалежно від того, в якій сфері суспільного життя використовується їхня праця.

Перевага друга: ми даємо якісну освіту
Застосовуються навчальні плани і програми, в основі яких лежить передовий досвід вітчизняної та європейської інженерної освіти. Під час навчання використовуються сучасні методики та форми навчання, новітні інформаційно-комп’ютерні технології, зокрема методики дистанційного навчання.

Діє програма академічної мобільності 2D (2 диплома), за якою наші студенти успішно проходять навчання за кордоном. Підготовка фахівців відповідає щораз вищим професійним вимогам у світлі Директив Європейського Співтовариства. Тому європейське навчання для наших студентів – це реальність сьогодення.

До складу інституту входять 30 навчально-наукових лабораторій різного професійного спрямування та 8 комп’ютерних класів, де студенти під керівництвом досвідчених викладачів і науковців, серед яких – 31 професор, доктор наук, і 72 доценти, кандидати наук, отримують навички практичної роботи та проводять наукові дослідження. Виробнича практика проходить на провідних підприємствах, організаціях, у науково-дослідних і проектних установах.

Студенти користуються Науково-технічною бібліотекою, яка є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів країни та найбільшою у галузі харчової промисловості. Вона налічує понад 1 млн. примірників літератури та має електронну бібліотеку.

Якісна підготовка студентів підтверджується їх неодноразовими перемогами на Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

Перевага третя: наші студенти мають хороші побутові умови та умови для гармонійного розвитку особистості
До послуг студентів – розвинена побутова і соціальна інфраструктура. Усі охочі можуть проживати в гуртожитку, поряд із яким розташований сучасний спортивний комплекс із плавальним басейном та іншими спортивними секціями; у їдальнях і кавʼярні можна смачно поїсти за доступними цінами.

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку, а також студентський клуб сприяють вихованню у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створюють умови для її творчого, етичного, естетичного та культурного розвитку. Стипендія, яку отримують наші студенти, становить 1400 та підвищена – 2100 грн. на місяць. В інституті діють органи студентського самоврядування, які забезпечують повноцінне та цікаве студентське життя.

Перевага четверта: наші випускники затребувані на ринку праці
Випускники інституту завдяки високій якості й універсальності підготовки конкурентоспроможні і затребувані на ринку праці. Вони успішно працюють у різних галузях промисловості у вітчизняних і закордонних корпораціях, маючи кар’єрне зростання.

Потреба у фахівцях механічних і енергетичних спеціальностей в Україні і світі зростає кожного року. Так, наприклад, очікується, що на ринок вакансій України надійде не менше 5000 пропозицій для інженерів-холодильщиків. За даним сайтів пошуку роботи на вересень 2017 року налічувалось понад 10000 вакансій інженерів та технічних спеціалістів із проектування та експлуатації технологічного обладнання, енергетичних і мехатронних систем та робототехнічних комплексів у Канаді та США.

Перевага п’ята: ми знаходимося у столиці України

Наші студенти мають можливість знайомитися з щорічними виставками сучасних зразків техніки та технологій, а також з історичною спадщиною столиці, долучитися до її культурних цінностей, поринути у життя цього великого європейського міста.