ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ННІТІ ім.акад.І.С.Гулого

Освітній ступінь

БАКАЛАВР

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та інформаційні технології

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

186 Видавництво та поліграфія

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

 

Освітній ступінь

МАГІСТР

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи Електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

 

Освітньо-науковий ступінь

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

133 Галузеве машинобудування

МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ