ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ННІТІ ім.акад.І.С.Гулого

Освітній ступінь

БАКАЛАВР

131 Прикладна механіка

Мехатроніка пакувального обладнання

133 Галузеве машинобудування

Інформаційні технології проектування

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання підприємств

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

142 Енергетичне машинобудування

Системи штучного клімату та кондиціонування повітря

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та аудит

144 Теплоенергетика

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії

186 Видавництво та поліграфія

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

 

Освітній ступінь

МАГІСТР

 

131 Прикладна механіка

Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

131 Прикладна механіка

Машини і технології пакування

131 Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

 

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Інформаційні технології проектування

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання підприємств

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

142 Енергетичне машинобудування

Системи штучного клімату та кондиціонування повітря

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та аудит

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

144 Теплоенергетика

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії

 

 

 

Освітньо-науковий ступінь

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

133 Галузеве машинобудування

МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ