Документи для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр особи, що здобули повну загальну середню освіту, особисто подають до приймальної комісії такі документи:

 1. Заявапро допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);
 2. Атестатпро повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 3. Сертифікат(сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 року;
 4. Медична довідка за формою 086-о;
 5. Чотириоднакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 6. Документ, що посвідчує особу та громадянство(копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2(для осіб, які мають таке право);
 8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів(для осіб, які мають таке право);
 9. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційний номер);
 10. Копія військового квиткаабо посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);
 11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.