Документи для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавр особи, що здобули повну загальну середню освіту, особисто подають до приймальної комісії такі документи:

1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

2. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;

3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

4. Медична довідка за формою 086-о;

5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 (для осіб, які мають таке право);

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (для осіб, які мають таке право);

9. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

10. Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);111

11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові)

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Документи для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста

1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, особисто пред’являють та подають до приймальної комісії такі документи:

2. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста), і додаток до нього;

4. Медична довідка за формою 086-о;

5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

7. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);

8. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

9. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);

10. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Зарахування на навчання на бакалавра за спорідненою спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання вступного випробування з фаху.

Зарахування на навчання на бакалавра за невідповідною спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання додаткового вступного випробування, а також вступного випробування з фаху