Перелік конкурсних предметів

при вступі до НН ІТІ ім.акад.І.С.Гулого

у 2018 році

на основі повної загальної середньої освіти

на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) Вага предметів сертифікату ЗНО
К1, К2, К3
Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту
К4
Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ
К5
Код / Спеціальність /
Освітня програма
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження
142 Енергетичне машинобудування
Холодильні техніка та технології
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та енергоефективні технології

1. Українська мова та література

0,2

100

 0.1  0.03

2. Математика

0,45

100

3. Фізика

або Іноземна мова

 0,22

100

186 Видавництва та поліграфія
Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

або Хімія або Іноземна мова

0,35

0,45

 

0,22

100

100

 

100

 0.1  0.03