Перелік конкурсних предметів

при вступі до НН ІТІ ім.акад.І.С.Гулого

у 2021 році

на основі повної загальної середньої освіти

на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем бакалавра Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО

К1, К2, К3

Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту

К4

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ

К5

Код /  Спеціальність /
Освітня програма
·         133 Галузеве машинобудування

o    Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

1. Українська мова 0,33 100 0,1 0,02
2. Математика 0,30 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,25 100
131 Прикладна механіка

  • Прикладна механіка

·

·   141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

o    Електротехніка та інформаційні технології

·         142 Енергетичне машинобудування

o    Холодильні техніка та технології

·         186 Видавництво та поліграфія

o    Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

1. Українська мова 0,35 100 0,1 0,00
2. Математика 0,3 100
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,25 100
· 144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

1. Українська мова 0,35 100 0,1 0,00