Перелік конкурсних предметів

при вступі до НН ІТІ ім.акад.І.С.Гулого

у 2019 році

на основі повної загальної середньої освіти

на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»

 

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем бакалавра Перелік конкурсних предметів  

Вага предметів сертифікату ЗНО

К1, К2, К3

Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту

К4

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ

К5

Код /  Спеціальність /
Освітня програма
 133 Галузеве машинобудування 

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

1. Українська мова та література 0,3 100 0,1 0,05
2. Математика 0,3 100
3. Фізика або Іноземна мова 0,25 100
 

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та інформаційні технології

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,00
2. Математика 0,3 100
3. Фізика або Іноземна мова 0,25 100
186 Видавництво та поліграфія

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

1. Українська мова та література 0,35 100 0,1 0,00
2.

 

 

 

 

 

Математика

0,3 100
3. Фізика або Хімія або Іноземна мова 0.25 100